77 Imħabba l-Kwotazzjonijiet ta ’Raġel Tiegħi

Koppja kuntenta tgħanniqa fuq il-bajja

Xi drabi jista 'jkun diffiċli li tesprimi kemm tħobb lil żewġek. Huwa r-raġel tal-ħolm tiegħek u s-sieħeb tiegħek fil-ħajja, allura huwa importanti li ssib biss il-kliem it-tajjeb. X'tagħmelgħid lil dak li tħobb? Kultant, kwotazzjoni ta 'raġel qasir u mimli mħabba minn martu hija kollha li tieħu biex tiġbor l-affezzjoni tiegħek.kemm hu annimali domestiċi tax-xadini

Kwotazzjonijiet ta ’Mħabba Ħelwa u Qalb il-Qalb għal Raġelek

X'inhi l-iktar ħaġa ħelwa li tgħid lil żewġek? Dan jiddependi fuq il-personalità tiegħu, immakwotazzjonijiet ħelwin dwar guysu l-kwotazzjonijiet tal-imħabba ħelwa għar-raġel tiegħek huma tipikament qosra u sappy. Għal linja li tirmonka eżatt mal-kordi tal-qalb, waħda minn dawn il-kwotazzjonijiet tista 'tkun il-vleġġa tal-Kupid li tfittex. • Kienet imħabba mal-ewwel daqqa t'għajn. Kienet imħabba mal-mitt vista u l-elf vista wkoll. L-imħabba vera qed taqa ’fl-imħabba mal-istess persuna darba wara l-oħra. Int l-imħabba vera tiegħi.
 • Inħobbok kemm nista 'nilħaq, safejn nista' nara, sal-infinità u lil hinn. Minn din il-ġurnata sal-aħħar jiem tagħna, int tiegħi u jien tiegħek.
 • Jien min jien minħabba fik. Jista 'jkollna l-isfidi tagħna, l-ostakli tagħna u n-nuqqas ta' qbil tagħna, imma sakemm għadna flimkien u nħobbu lil xulxin, xejn ma jgħodd.
 • L-unika xewqa tiegħi hija li tista 'tara lilek innifsek minn għajnejja. Imbagħad biss tista 'tirrealizza kemm int tfisser għalija u kemm inħobbok. Int, u dejjem se tkun, kollox tiegħi.
 • Qalbi hija fejn hu r-raġel tiegħi.
 • Ir-raġel tiegħi huwa fejn tibda l-istorja tal-imħabba tiegħi.
 • Kull jum mar-raġel tiegħi huwa jum ieħor fil-ġenna.
Artikoli Relatati
 • Ittra lill-Irġiel Tiegħi
 • Tħawwadx Bil-Kwotazzjonijiet tal-Familja Tiegħi (Umoristiċi & Oriġinali)
 • 60+ Kwotazzjoni tal-Imħabba Ħelwa għal Martek

Ir-Raġel Tiegħi Huwa Kwotazzjonijiet ta 'Imħabba Speċjali

Il-probabbiltajiet li ssib ir-raġel perfett huma inqas minn wieħed minn kull miljun. Għidlu kemm hu speċjali għalik bi kwotazzjoni raġel sinifikanti.

 • L-ewwel imħabba tiġi u toħroġ, imma r-raġel li nagħżel li nqatta ’l-bqija ta’ ħajti miegħu huwa xi ħadd li bi mħabba se jkolli u nżomm għalih sakemm kemm aħna ngħixu. Irrid inkun l-aħħar tiegħek, mhux l-ewwel wieħed tiegħek.
 • Int għamiltni nidħaq meta kont imdejjaq, qbadtni meta kont isfel, u ferħitni permezz ta 'vjaġġi diffiċli. Jien eternament grat li għandi raġel daqshekk speċjali f'ħajti. Inħobbok.
 • Mill-mument li għajnejna ltaqgħu għall-ewwel darba, int qatt ma ħallejt qalbi. Mill-mument li għidna, 'Jien,' wegħedt li jien dejjem inħobbok u ma nħalli qatt.
 • Int tant aħjar mill-kavallieri fl-armatura brillanti li qrajt dwarhom fil-fairy tales. Int aktar minn kliem fuq paġna; int vera u l-imħabba tagħna hija reali. Int speċjali u int tiegħi biss li tħobb u tgħożż.
 • Int tassew raġel wieħed minn miljun u ma stajtx inħossni iktar qisu rbaħt il-lotterija taż-żwieġ!
 • M'hemm l-ebda vetrina kbira biżżejjed biex turi l-imħabba tiegħi għal żewġi.
grotta forma ta ’qalb

Kwotazzjonijiet ta 'Imħabba bi Skop għal Raġelek

Ħafna kwotazzjonijiet ta 'mħabba jistgħu jħallu ras il-bniedem tiegħek fis-sħab, iżda dawn il-linji huma msejsa fuq ir-realtà. Għar-raġel li jħobb il-loġika, dawn il-kwotazzjonijiet tal-imħabba se jaqblu ma 'żewġek.

 • Int ma tlestinix, għax jiena diġà lest fija nnifsi. Mhux għalhekk inħobbok. Inħobbok għax aħna ferm akbar flimkien milli wieħed jew waħda minna qatt jista 'jkun mifrud.
 • Meta nħares f’għajnejk, ma narax raġel li nħobb minkejja d-difetti u l-idjosinkrasija tiegħu. Nara raġel li nħobb minħabba fihom. Int it-tifrik perfett tiegħi.
 • Ma żżewwiġtx protettur u fornitur. Iżżewweġ lill-aqwa ħabib tiegħi, l-iktar fiduċja tiegħi u r-raġel li nħobb. Intom dawn l-affarijiet kollha u aktar.
 • Grazzi, imħabba tiegħi, talli la qgħadt quddiemi bħala mexxej u lanqas warajja bħala partitarju, imma ħdejja bħala sieħeb ugwali u tul il-ħajja.
 • Li tgħid ‘Inħobbok’ ma jħossx biżżejjed, u lanqas ma turih. Allura, nispera li dejjem tista 'tħossha f'ruħek.
 • L-imħabba tiegħi għal żewġi hija ħsieb, azzjoni, u sensazzjoni f'kull ħin.
 • Xi wħud jaħsbu li l-imħabba hija inċident, imma naf li sirt inħobbok apposta.

Kwotazzjonijiet Umoristiċi ta ’l-Imħabba tar-Raġel

Żwieġ kbir għandu jibda minn post ta 'daħk, anke jekk huwa a spejjeż ta' xulxin.Kwotazzjonijiet ta ’mħabba umoristiċi għalihhuma qalb tajba, iżda mhux serji wisq. • Mill-għodda kollha li għandi fil-kċina, int l-opener tal-vażetti li nħobb l-iktar. Min għandu bżonn Immaġni Aktar Qawwija?
 • Intom il-patata għall-gravy tiegħi, il-ħalib għall-cookies tiegħi, il-piżelli għall-karrotti tiegħi, u ċ-ċikkulata għall-brownies tiegħi. Stenna, fuq xiex kont qed nitkellem? Eh sewwa. Kont se ngħidlek li nħobbok.
 • L-aħjar attribut tar-raġel li jħobb? Huwa għandu togħma tal-biża 'fin-nisa, u jiżżewweġ lill-aħjar mara minn dawn kollha. Int għamilt l-għażla t-tajba u jien inħobbok iktar għaliha.
 • Nixtieq li jkolli l-qalb ta 'wirdien li għandu 13-il kamra u li huwa reżistenti għall-falliment, sabiex inkun nista' nagħtikom iktar imħabba.
 • Tinsa lil ESPN, l-aqwa tlaqqigħ li qatt tara hija l-imħabba tiegħi kontra l-oħrajn kollha.
 • Nixtieq li kont qarnit, allura kelli tliet qlub li nħobb lil żewġi.
 • Int il-mower tal-lawns, l-unclogger tal-bjar, il-griller tal-burgers u l-fornitur tal-karozzini tal-ħelikopter għal uliedna. Fuq kollox, int raġel tal-għaġeb li nħobb ħafna.

Kwotazzjonijiet Qosra tal-Imħabba għal Raġelek

Għar-raġel ta 'ftit kliem, kwotazzjoni ta' imħabba ta 'raġel qasir hija ideali għax tasal dritt għall-punt.

 • Ir-raġel tiegħi jistħoqqlu l-imħabba kollha f'qalbi.
 • Għeżież raġel, l-imħabba mhix kelma kbira biżżejjed għalina.
 • Li nħobb lil żewġi huwa l-akbar rigal li qatt irċevejt.
 • L-Adam għal Eva tiegħi, ġejna magħmula biex inħobbu lil xulxin.
 • Mhux dejjem nagħti l-imħabba tiegħi, imma meta nagħtiha, nagħtiha lilek biss.
Karta bniedem, mara u dar

Kif Ir-Raġel għandhom ikunu l-Imħabba

Jekk għandekx bżonnkwotazzjonijiet ta ’mħabba gay omosesswalijew kwotazzjoni ta 'raġel ideali, kif l-irġiel għandhom ikunu kwotazzjonijiet jiffokaw fuq il-karatteristiċi li r-raġel tiegħek juri li rġiel oħra jistgħu joqgħodu jitgħallmu minnhom. • Raġel tajjeb iħobb lil martu. Raġel kbir iġegħilha tħossha speċjali. Tagħmilni nħossni sħiħ.
 • Kull raġel għandu jkun bħalek, allura kull mara tista 'tgħix kuntenta għal dejjem.
 • Ħsibt li raġel għandu jġegħelni nħossni maħbub, imma intom li ppruvajt li l-irġiel huma ħafna iktar minn hekk.
 • Neħħi l-etika tax-xogħol u s-salarju tiegħu, u xorta għandi l-aqwa raġel li qatt nista 'nittama li nħobb.
 • Nispera li l-imħabba tiegħi tgħolli ruħek bħal tiegħek tagħmel tiegħi.
 • L-irġiel huma ħafna iktar mill-blat tan-nisa, huma l-art li fuqha ninsabu.

Kburi mill-Kwotazzjonijiet tal-Imħabba ta ’Raġel Tiegħi

Li ġiegħel raġel iħossu suċċess u apprezzat iġiegħlu jħossu maħbub, allura uri l-kburija tiegħek biex tgħarraf is-sentimenti veri tiegħek. • Qalbi tintefaħ b’kunfidenza u kburija fl-imħabba li għandi għal żewġi.
 • Ir-raġel tiegħi, int urejtni x'inhi l-imħabba, u għal dan għandek tkun kburi.
 • L-imħabba tiegħi għalik tilbes kuruna ta ’kburija u toqgħod bħala martek, maġenbek.
 • Jien kburi fix-xogħol tiegħi u nħobbok huwa l-ikbar xogħol tiegħi.
 • Jien l-iktar kburi li nħobbok.
 • Xi wħud jgħidu li l-kburija hija l-waqgħa tiegħek, iżda mhux meta tiġi għall-kburija fl-imħabba tiegħek għal żewġek.

Kwotazzjonijiet tal-Imħabba ta ’Raġel tal-Għaġeb

Aħseb dwar dak li jagħmel lil raġel tiegħek daqshekk tal-biża 'u uża one-liner li jaqbad dak l-ispirtu.

 • L-imħabba tiegħi għalik hija mill-isbaħ, mimlija meravilja kif tista 'dejjem tissaħħaħ.
 • Billi nħobbok, żidt xi ħaġa sabiħa mad-dinja.
 • Ir-raġel mill-isbaħ tiegħi, int tagħmel l-imħabba faċli u mingħajr sforz.
 • Inħobbok ir-raġel tiegħi, ir-raġel li jagħmel il-ħajja u l-imħabba mill-isbaħ.
 • Anki jekk ma kontx daqshekk sabiħ, nibża 'li xorta nħobbok daqstant ieħor.
 • Grazzi għar-raġel mill-isbaħ tiegħi, l-imħabba hija kollha li għandi bżonn.

Kwotazzjonijiet tal-Aħjar Imħabba ta ’Raġel

Minnl-aqwa kwotazzjonijiet tal-imħabba ħelugħal kwotazzjonijiet dwar għaliex ir-raġel tiegħek huwa l-aħjar, dawn il-kwotazzjonijiet jagħmlu lir-raġel tiegħek iħossu bħal numru wieħed.

 • L-aħjar raġel għalija hu int, hu għalhekk li l-imħabba tagħna hija vera.
 • M'hemm l-ebda kumitat li jiddeċiedi min hu l-aħjar raġel, imma ddeċidejt li int int.
 • Biex tkun l-aħjar f'xi ħaġa trid tkun aħjar minn kulħadd, u naf li m'hemm l-ebda raġel li jkun aħjar għalija minnek.
 • Int numru wieħed! F’qalbi, f’ruħi, f’ħajti.
 • Qalbi tilbes żigarella blu kuljum għall-ewwel post li tħobb lil żewġi.
 • Irbaħt it-trofew għall-Aħjar Raġel, mhux fidda jew deheb, hija l-imħabba kollha f’qalbi!

Inħobb lir-raġel tiegħi bil-kwotazzjonijiet kollha ta ’qalbi

Meta jkollok bżonn tkun taf x'għandek tgħid lil żewġek biex iġiegħlu jħossu maħbub, kwotazzjoni profondament emozzjonali tista 'tagħmel ix-xogħol.

 • Qalbi hija għajn ta 'mħabba, li tisqalek, ir-raġel tiegħi, sabiex tkun tista' tikber u tirnexxi għal dejjem.
 • Ftaħt qalbi biex inħobbok ir-raġel, u issa qatt mhu se jagħlaq għax huwa konness minn jeddu ma 'tiegħek.
 • Minn qalbi sal-quċċata, hija mimlija mħabba għalik.
 • Qalbi tfarrek l-imħabba għalik u tqanqal il-ħajja kollha tiegħi.
 • It-tank tal-imħabba tiegħi huwa mimli mħabba mingħandek sabiex inkun nista nsuq l-imħabba tiegħi lejk.
Taħbit tal-qalb u forma tal-qalb fuq il-bord tal-ġibs

Kwotazzjonijiet ta ’Imħabba Inspirazzjonali għal Raġelek

Ispira lil żewġek bifrażijiet romantic romanticu kwotazzjonijiet ta ’mħabba li jżommu l-fjamma tiegħu tixgħel għas-snin li ġejjin.

tatwaġġi għal xi ħadd li ħalliena
 • L-imħabba tiegħi għalik tittraxxendi l-ħin u l-ispazju, mhix kwantifikabbli.
 • Inħobbok aktar milli kont naf li kien possibbli, u dan iġegħelni nemmen li hemm aktar li ġejjin.
 • Kelli ideat dwar x'jista 'jkun raġel, imma int għebt dawk il-kunċetti u ssostitwihom b'realtà lil hinn mill-iktar ħolm selvaġġi tiegħi.
 • Alla ħoloq lill-irġiel biex jieħdu ħsieb in-nisa tagħhom, u dan huwa dak li għamilt għalija.
 • Qalb għal qalb jalla nkunu għal dejjem, raġel u mara, int u jien.
 • Inħobbok tmur googolplex u lura.

Kwotazzjonijiet tal-Imħabba ta ’Raġel u Mart

Hu ma jkunx raġel mingħajr martu, allura taqsam ir-rabta li għandek ma 'raġel u mara tħobb il-kwotazzjoni biex turik il-kura.

 • Int ix-Shaq għal Kobe tiegħi, flimkien aħna qbil magħmul fil-ġenna.
 • Bħal James u Wade, l-imħabba tagħna tirbaħ il-kampjonat taż-żwieġ.
 • Bħal Peyton Manning lil Marvin Harrison, inħares lejk kull meta rrid ngħaqqad għar-rebħa.
 • Bħall-ħofra ta ’avokado, int il-ġebla li tgħinni nikber.
 • Immorru flimkien bħal ketchup u imqarrun u ġobon, l-imħabba tagħna tidher mhux naturali, imma taħdem!
 • Ma nistax inkun mara mingħajr barra, u lanqas ma rrid.
 • Raġel u mara, fl-imħabba għall-ħajja.

Kif tuża l-Kwotazzjonijiet tal-Imħabba tal-Irġiel

I love raġel tiegħi kwotazzjonijiet jistgħu jiġu mitkellma, miktuba, jew ippreżentati b'xi mod kreattiv. Fittex modi biex taqsam dawn is-sentimenti mar-raġel tiegħek li jkunu l-iktar sinifikanti u speċjali għalih. Uża l-kwotazzjonijiet bħala ispirazzjoni għall-kwotazzjoni tal-imħabba oriġinali tiegħek stess jekk possibbli.

 • Personalizza arigal anniversarju tat-tieġgħalih juża l-istess kwotazzjoni kull sena.
 • Oħloqoġġett ta 'tifkira ta' ġojjellerija romantika għalihli tinkludi kwotazzjoni tal-imħabba mnaqqxa.
 • Iktbunoti ta ’mħabba ħelwagħal 'l-ebda raġuni' billi tuża waħda jew aktar mill-kwotazzjonijiet tal-imħabba.
 • Uża kwotazzjoni tal-imħabba tar-raġel bħalamessaġġ sempliċi biex tgħid 'Inħobbok.'

Uri lill-Raġel Tiegħek Kura

Huwa faċli wisq biex issir kompjaċenti, speċjalment wara snin ta ’żwieġ. Erġa 'ħeġġeġ dik ix-xrara u fakkar lil żewġek għalfejn tħobbu daqshekk illum, jekk mhux aktar, minn meta kont għadek kemm żżewweġ. Trid iżżidha b'xi ħaġa aktar sostanzjali? Forsiittra ta 'mħabba passjonatahuwa fl-ordni jew raġel uniku jikkwota b'immaġni li jista 'juri d-dar jew fuq ix-xogħol?